TPN มอบเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น

TPN สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ 120 ลิตร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและสรรพสามิตขอนแก่น สู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คุณลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการ และคุณแอนโทนี่ โฮเอนเฮ้าส์ Project Manger บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN ร่วมส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 220 ลิตร ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

และนางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น โดยมุ่งหวังเพื่อลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักภายใต้ความกดดัน และคนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน