05 May 2020 | 02:30pm

TPN มอบเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น

TPN สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ 120 ลิตร ให้ผู้ว่าราชการจังหวั […]

05 May 2020

ร่วมสนับสนุนป้องกัน COVID 19 จังหวัดช...

TPN สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส CO […]

11 February 2020

“ทีพีเอ็น” พร้อมเดินหน้าร...

เมื่อวันที่่ 5 ก.พ. 2563 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค […]

11 February 2020

ลงนาม MOU ศึกษา “โครงการเชื่อมท...

บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN ) ได้ลงนามบันท […]

09 April 2020

TPN IRPC และ PTT Tank ร่วมลงนาม MOU ใ...

ความร่วมมือพัฒนา “โครงการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจาก […]

10 April 2020

TPN มอบเงินสนับสนุน “วันธารน้ำใ...

TPN มอบเงินสนับสนุน “วันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสร […]

10 April 2020

สนับสนุนกิจกรรม สภากาแฟจังหวัดชัยภูมิ

ทีพีเอ็น ขอร่วมสนับสนุนกิจกรรม สภากาแฟจังหวัดชัยภูมิ วั […]

OUR PROJECT

YOUTUBE Channel :: TPN Present

โครงการขนส่งน้ำมันทางท่อ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ใน 70 ตำบล 22 อำเภอ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น มีจุดเริ่มต้นบริเวณคลังน้ำมันสระบุรี ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) โดยจะวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ตามถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แล้วแยกขึ้นเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงคลังน้ำมันขอนแก่น บริเวณตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 342 กิโลเมตร

ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าภายในประเทศ

ลูกค้าภายนอกประเทศ

พันธมิตรทางธุรกิจ