News

TPN ผนึกกำลังพร้อมใจต้อนรับรถน้ำมันคันแรก “FIRST OIL ARRIVAL”

TPN ผนึกกำลังพร้อมใจต้อนรับรถน้ำมันคันแรก “FIRST OIL ARRIVAL”
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษ […]

ร่วมสนับสนุนป้องกัน COVID 19 จังหวัดชัยภูมิ

ร่วมสนับสนุนป้องกัน COVID 19 จังหวัดชัยภูมิ
TPN สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส CO […]

TPN มอบเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น

TPN มอบเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น
TPN สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ 120 ลิตร ให้ผู้ว่าราชการจังหวั […]

พิธีลงนามขยายระยะเวลา MOU กับ Thappline

พิธีลงนามขยายระยะเวลา MOU กับ Thappline
ร่วมพิธีลงนามขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมต่อและการดำเนินงานส่วนขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อระหว่าง บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) และ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN)

TPN จับมือ CPP เดินหน้าโครงการท่อฯ 9,000 ล้านบาท

TPN จับมือ CPP เดินหน้าโครงการท่อฯ 9,000 ล้านบาท
พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพฯ -- บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN บริษัทในเครือบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด หรือ CPP

เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 3)

เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 3)
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช) ครั้งที่ 3/2558 มีมติให้อนุญาตให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้าน้ำมันหรือ บริษัทเอกชนอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังโครงการภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก่อตั้งบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN)

ก่อตั้งบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN)
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลงนาม MOU กับกรมธุรกิจพลังงาน

ลงนาม MOU กับกรมธุรกิจพลังงาน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MOU) กับกรมธุรกิจพลังงาน

TPN จับมือ Thappline ลงนาม MOU เชื่อมต่อท่อฯ

TPN จับมือ Thappline ลงนาม MOU เชื่อมต่อท่อฯ
ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมต่อและการดำเนินงานขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจากจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดขอนแก่น (MOU)

มติเห็นชอบ EIA ของโครงการฯ

มติเห็นชอบ EIA ของโครงการฯ
ได้รับมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ