ร่วมสนับสนุนป้องกัน COVID 19 จังหวัดชัยภูมิ

TPN สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คุณลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการ และคุณแอนโทนี่ โฮเอนเฮ้าส์ Project Manger บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN มอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 180 ลิตร ให้แก่ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรค ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ศาลาการจังหวัดชัยภูมิ