มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “งานวันสตรีไทย 2562 ” อำเภอบ้านไผ่

งานวันสตรีไทย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คุณสันติภาพ ผุดผ่อง  ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พร้อมคณะฯ เป็นตัวแทนบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “งานวันสตรีไทย ” ประจำปี 2562 ณ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สนับสนุนกิจกรรม สภากาแฟจังหวัดชัยภูมิ

ทีพีเอ็น ขอร่วมสนับสนุนกิจกรรม สภากาแฟจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 27  สิงหาคม 2562   คุณสันติภาพ ผุดผ่อง  ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ “จัดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดชัยภูมิ”   ณ  ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนให้มีเวทีพบปะ หารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ  ระหว่างผู้บริหารของจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือข้อราชการระหว่างส่วนราชการในระดับจังหวัดชัยภูมิ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “น้ำท่วมอีสาน”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 บริษัทฯ TPN ได้ลงพื้นให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมล้อมรอบบางหมู่บ้านใน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นทางน้ำไหลลงสู่แก่งละว้าที่เป็นแก้มลิงรับน้ำในปัจจุบัน จากน้ำฝนที่เทลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมทะลักมาตามทุ่งนา เข้าพื้นที่บริเวณบ้านชั้นล่าง และท่วมสะพานข้ามคลองและห้วยต่างๆ ทำให้การสัญจรของชาวบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ขณะนี้ทีมงานของ TPN และ CPP ได้เข้าประจำการพื้นที่วัดชีเกาะค้อ เพื่อนำข้าวสารและอาหารแห้งของใช้จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พิธีลงนามขยายระยะเวลา MOU กับ Thappline

คุณธนัช ปวรวิปุลยากร กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฯ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) และ คุณสุนทร เชื้อสุข กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฯ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ร่วมพิธีลงนามขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมต่อและการดำเนินงานส่วนขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อระหว่าง บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) และ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหาร Terrace 61 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

“สังคมต้นแบบ” เพื่อสร้างโอกาสแก่น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน ดูเเลโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย อายุตั้งแต่ 2-4 ขวบ เนื่องจากพื้นที่ลำสนธิส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ทำไร่อ้อย รับจ้าง คนงาน เลี้ยงสัตว์ จึงทำให้ไม่มีเวลาดูเเลลูกหลาน จึงเป็นปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเด็กเป็นอนาคตของชาติ และโอกาสนั้นไม่ได้นั่งรอแล้วจะมาถึง ดังนั้น TPN ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ขอร่วมเป็นสังคมต้นแบบเพื่อสร้างโอกาสและอนาคตให้กับเด็กๆ จึงมอบทุนสนับสนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  นอกจาก TPN เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างให้สังคมแข็งแกร่งขึ้นแล้ว ยังขอเป็นกระบอกเสียงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน  โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

สามารถติดตามได้ที่ Facebook page: ศพด.อบต.เขาน้อย https://www.facebook.com/ศพดอบตเขาน้อย-1721739028038973/

รวมพลนักวิ่งเท้าเหล็ก ใน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า”

เนื้อเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4,000 คน ท่ามกลางทะเลหมอกบริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและการศึกษาของเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และสำหรับรายได้จากการแข่งขันฯ ครั้งนี้ทาง กฟผ ได้มอบให้แก่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของชีวิตผู้สูงอายุและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.egat.co.th

TPN ร่วมสืบสานตำนานพ่อขุนทด ประจำปี 2561

ประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด สืบเนื่องมาจากตำนานพ่อขุนทด ได้เข้ารับราชการปกครองดูแลระหว่างปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรีตอนต้น ได้นำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นทั้งด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอารยธรรมต่างๆ อีกทั้งเป็นผู้ริเริ่มสร้างการทดน้ำจากที่ราบลุ่มมาใช้ในท้องถิ่น ดังเป็นที่มาของอำเภอด่านขุนทดในปัจจุบันนี้

ในทุกๆปี ชาวอำเภอด่านขุนทดจึงจัดกิจกรรมประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี โดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด ณ สวนสาธารณะบึงบ้านหาญ นำโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ร่วมชมการรำบวงสรวงและชมผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 16 ตำบล เป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพของคนในชุมชน โดยงานจะจัดขึ้นในทุกๆปี ท่านสามารถสนับสนุนประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทดให้คงอยู่ต่อไป โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด สามารถติดตามได้ที่ Facebook page:

https://www.facebook.com/KhonKhunthod

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.komkhaotuathai.com/content/7074

เติมฝันให้น้องด้วย โครงการเล่นฟุตบอล แบ่งปันน้อง ครั้งที่ 3 ปี 2562

ชมรมฟุตบอลกรมธุรกิจพลังงานและสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน ร่วมกับพลังงานจังหวัดกาฬสินได้จัดโครงการเล่นฟุตบอล แบ่งปันน้อง ครั้งที่ 3 ปี 2562 ณ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2562 บรรยากาศภายในงานนอกจากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความแข็งแรงของเยาวชนแล้ว โครงการฯ นี้ยังส่งมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ให้น้องๆ ได้ต่อยอดความสำเร็จในอนาคต บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจให้น้องๆได้สานฝันอีกครั้ง

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเล่นฟุตบอล แบ่งปันน้อง สามารถติดตามได้ที่ Facebook page: กรมธุรกิจพลังงาน https://m.facebook.com/doebfanpage/

สุดท้ายนี้  หากเราสร้าง “โอกาส” จาก “การแบ่งปัน” เราจะค้นพบความสุขได้จากผู้รับและผู้ให้เช่นกัน

TPN จับมือ CPP เดินหน้าโครงการท่อฯ 9,000 ล้านบาท

พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพฯ — บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN บริษัทในเครือบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด หรือ CPP เพื่อเดินหน้าก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท คาดเริ่มเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 เพื่อช่วยประหยัดพลังงานภาคขนส่ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลดลง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยโดยมี ฯพณฯ ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ท่าน จาง เซียวหง เลขานุการเอกฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในสัญญาฯ

นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC และกรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN กล่าวว่า “บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN บริษัทย่อยในเครือ PSTC มีความยินดีลงนามในสัญญาจ้างการก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด หรือ CPP เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกบริษัทรับก่อสร้างและวางท่อขนส่งน้ำมัน CPP เพราะมีความชำนาญด้านการวางท่อขนส่งก๊าซและน้ำมันขนาดใหญ่มากกว่า 40 ปี มีประสบการณ์และผลงานการวางท่อขนส่งน้ำมัน และก๊าซทั่วโลกกว่า 100,000 กิโลเมตร ในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง รัสเซีย และในเอเชีย บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่า CPP จะสามารถทำการดำเนินการก่อสร้างและวางท่อน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐานโลก โดยมีมูลค่าของสัญญาจ้างกว่า 9,000 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 เดือน คาดว่าระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนี้จะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นี้”

สำหรับโครงการนี้ประกอบไปด้วยการวางระบบท่อขนส่งน้ำมันระยะทาง 342 กิโลเมตร ผ่าน 55 ตำบล 18 อำเภอ 5 จังหวัด โดยการก่อสร้างเริ่มจากอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปสิ้นสุดที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และมีการก่อสร้างคลังน้ำมันปลายทางที่อำเภอบ้านไผ่ ขนาด 140 ล้านลิตร ทั้งนี้เมื่อระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อดังกล่าวแล้วเสร็จ จะลดปริมาณการขนส่งน้ำมันทางรถบรรทุกลงไปจำนวน 88,000 เที่ยวต่อปี คิดเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่งลงไปได้กว่า 15.4 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ตลอดทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ถนน เพิ่มความปลอดภัย ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม

บำรุงถนนไปได้อีกเป็นจำนวนมาก และยังทำให้ราคาน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศมีราคาที่ลดลงเพราะมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำลง

นอกจากนี้บริษัทฯ และ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อยู่ระหว่างร่วมมือกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะขยายการวางท่อขนส่งน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำมันไปจำหน่ายยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาศัยการนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยปีละกว่า 1,200 ล้านลิตร และมีแนวโน้มการบริโภคน้ำมันที่สูงเพิ่มขึ้นทุกปีจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศดังกล่าว

“บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงพลังงานเห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จนอกเหนือจากประโยชน์ที่จะได้รับในด้านราคาน้ำมันที่ลดลง ประสิทธิภาพในการขนส่งที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น ประเทศไทยก็จะมีความมั่นคงในด้านการจัดหาพลังงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยมีส่วนทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง” นายภาณุ กล่าวเพิ่ม

ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ผ่านมา TPN ได้พัฒนาโครงการทั้งด้านการสำรวจเส้นทาง การออกแบบระบบทางวิศวกรรม และตลอดจนยื่นผลการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยและได้รับการอนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

มติเห็นชอบ EIA ของโครงการฯ

โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  (TPN) ได้รับมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ จากคณะกรรมการสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562