careers

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ ทีพีเอ็น หากท่านกำลังมองหางาน ที่มีคุณค่าและจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในอนาคต โอกาสที่ท่านจะได้รับประสบการณ์และพัฒนาทักษะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯของเรานำเสนองานภายใต้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้นและแรงผลักดัน ท่านจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงและอาชีพของท่านผ่านการฝึกอบรม การทำงานและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ยังหาได้น้อยมากในประเทศไทย โดยท่านจะได้รับประสบการณ์และผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตลอดจนโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามเส้นทางที่เหมาะสมกับท่าน

Job Opportunities