careers

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ ทีพีเอ็น หากท่านกำลังมองหางาน ที่มีคุณค่าและจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในอนาคต โอกาสที่ท่านจะได้รับประสบการณ์และพัฒนาทักษะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯของเรานำเสนองานภายใต้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้นและแรงผลักดัน ท่านจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงและอาชีพของท่านผ่านการฝึกอบรม การทำงานและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ยังหาได้น้อยมากในประเทศไทย โดยท่านจะได้รับประสบการณ์และผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตลอดจนโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามเส้นทางที่เหมาะสมกับท่าน

Job Opportunities

09 February 2021

Job Details : เจ้าหน้าที่บัญชี Job Description งานบัญชีด้านเจ้าหนี้
 • จัดทำใบสำคัญซื้อ/จัดทำใบสำคัญจ่าย
 • บันทึกบัญชีประจำวัน
 • จำทำรายงานภาษี ภงด3, ภงด53 และรายงานภาษีซื้อ แบบภพ.30 พร้อมยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • จัดทำเคลียร์เงินสดย่อยพนักงาน/เคลียร์เงินทดรอง
 • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน
 • บันทึกรับชำระหนี้ในระบบ และตัดชำระหนี้
 • จัดทำใบสำคัญรับ และแนบเอกสารประกอบ
 • จัดทำรายงานลูกหนี้เกินกำหนดชำระ/ติดตามหนี้ที่ครบกำหนด
 • จัดทำรายงานภาษีขาย
Job Specification
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • สามรถจัดทำรายงานภาษี ภงด.3, ภงด.53 และ ภพ.30
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Formula / SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานสำนักงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Location : Bangkok, Thailand

Appply Job

10 February 2021

Job Details : Terminal department manager Job Description
 • Set up Process, Manage all technical aspects of maintenance and operations of the oil Terminal, including storage area.
 • Oversee and recommend regular technical audits to identify areas of improvement for the oil Terminal with an aim to increasing output while minimizing safety incidents, product measurement errors and other related risks.
 • Ensure that the highest safety standards are met for oil and gas pipelines, storage, transportation and distribution.
 • Generate weekly and monthly reports to management on the status of operations.
 • Implement measures to ensure seamless and safe receipt, storage, handling and despatch of products in the terminal
 • Facilitate regular facility inspection and work with the HSE and maintenance teams to establish and implement maintenance controls / measures
 • Perform other tasks As assigned.
Job Specification
 • Age above 35 years old.
 • Bachelor's degree or higher in Engineering , Business Management, or any related field
 • Minimum of 10 years’ experience in oil warehouse
 • Have knowledge and experience in depot maintenance And control oil stock
 • Excellent communication, negotiation, interpersonal, and leadership skill.
 • Good command of English.

Location : Khon Kaen, Thailand

Appply Job

10 February 2021

Job Details : Position: Secretary  Job Description
 • Maintain executive’s agenda and assist in planning appointments, board meetings, conferences etc.
 • Attend meetings and keep minutes
 • Receive and screen phone calls and redirect them when appropriate
 • Handle and prioritize all outgoing or incoming correspondence (e-mail, letters, packages etc.)
 • Make travel arrangements for executives
 • Integrity and confidentiality
 • Screening email communication, responding to emails as appropriate
 • Other duties as assigned
Job Specification
 • Female only
 • At least 3-5 year of experience as an executive secretary
 • Bachelor Degree related field
 • Great service mind, Good interpersonal, communication and decision making skills
 • Computer literate (Office applications)
 • Able to work under pressure, self-motivated, energetic and willing to learn new things.
 • Good command of English

Location : Bangkok, Thailand

Appply Job