สนับสนุนกิจกรรม สภากาแฟจังหวัดชัยภูมิ

ทีพีเอ็น ขอร่วมสนับสนุนกิจกรรม สภากาแฟจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 27  สิงหาคม 2562   คุณสันติภาพ ผุดผ่อง  ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ “จัดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดชัยภูมิ”   ณ  ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนให้มีเวทีพบปะ หารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ  ระหว่างผู้บริหารของจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือข้อราชการระหว่างส่วนราชการในระดับจังหวัดชัยภูมิ