รวมพลนักวิ่งเท้าเหล็ก ใน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า”

เนื้อเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4,000 คน ท่ามกลางทะเลหมอกบริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและการศึกษาของเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และสำหรับรายได้จากการแข่งขันฯ ครั้งนี้ทาง กฟผ ได้มอบให้แก่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของชีวิตผู้สูงอายุและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.egat.co.th