มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม

งานวันสตรีไทย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คุณสันติภาพ ผุดผ่อง  ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พร้อมคณะฯ เป็นตัวแทนบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “งานวันสตรีไทย ” ประจำปี 2562 ณ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น