พิธีลงนามขยายระยะเวลา MOU กับ Thappline

คุณธนัช ปวรวิปุลยากร กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฯ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) และ คุณสุนทร เชื้อสุข กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฯ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ร่วมพิธีลงนามขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมต่อและการดำเนินงานส่วนขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อระหว่าง บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) และ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหาร Terrace 61 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา